• ogrzewanie grzejnikowe,
 • niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe,
 • ogrzewanie powietrzne,
 • projektowanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizacje instalacji c.o.,
 • kotłownie gazowe, węglowe oraz olejowe,
 • węzły CO,
 • rozprowadzenie ciepła technologicznego,


 • wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji,
 • kanalizacji deszczowej,
 • kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
 • kanalizacji technologicznej,
 • przyłączy wodociągowych, przykanalików kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej,
 • instalacji rozsączania wody deszczowej w gruncie,
 • zbiorniki na wodę deszczową,
 • zbiorniki retencyjne wody deszczowej,
 • projekty instalacji gazowej.


 • pompownie przeciwpożarowe wraz ze zbiornikami ppoż.,
 • nawodnione instalacje hydrantowe wewnętrzne oraz zewnętrzne, hydranty ppoż.,
 • instalacje tryskaczowe i zraszaczowe,
 • instalacje pianowe,
 • projekty instalacji oddymiających
Projekty instalacji ppoż. wykonujemy w oparciu o różne standardy w zależności od potrzeb PN-EN, VDS, NFPA, FM. Obliczenia wykonywane są za pomocą uznanego oprogramowania. • projekty wentylacji mechanicznej,
 • projekty wentylacji kuchni obiektów gastronomicznych,
 • odciągi miejscowe, wyciąg przez okapy,
 • wentylacja grawitacyjna i hybrydowa,
 • wentylacja z odzyskiem ciepła, recyrkulacja, rekuperacja, centrale wentylacyjne,
 • wentylacja oddymiająca budynków wysokich i wysokościowych,
 • wentylacja przemysłowa.


 • projekty sieci przeciwpożarowych w oparciu o standardy PN, NFPA, FM,
 • projekty sieci wodociągowych,
 • projekty sieci kanalizacji deszczowej,
 • projekty sieci kanalizacji sanitarnej,
 • projekty sieci cieplnych,
 • projekty sieci gazowych,
 • projekty przepompowni, stacji uzdatniania wody itp.


 • projekty instalacji
  solarnych,

 • projekty instalacji pomp ciepła.

 • projektowanie klimatyzacji freonowej,

 • instalacje dystrybucji
  wody lodowej.


 • przedmiary robót,
 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy inwestorskie